Egg Clacker

Med nästan kirurgisk precision skär Egg Clacker ut en cirkel runt äggskalets topp så att du snabbt och enkelt
kommer åt det goda därunder. Allt du behöver göra är att placera kåpan över ägget och släppa ner kulan.